Ochrana životního prostředí

Společnost Rheinmetall Automotive AG si uvědomuje svou odpovědnost za lidstvo a životní prostředí. Z tohoto podnikatelského závazku k obchodování s ohledem na životní prostředí a budoucnost se vykrystalizovaly zásady koncernu v oblasti politiky životního prostředí. Zde stanovené cíle neustálého snižování provozního zatěžování životního prostředí také nad rámec zákonných minimálních požadavků se snažíme splňovat se zohledněním faktorů relevantních pro životní prostředí po celý proces vytváření hodnot, obzvláště již v době vývoje výrobků a výrobních procesů.

Pro zajištění dodržení stanovených cílů v oblasti politiky životního prostředí byly v národních a mezinárodních výrobních podnicích zavedeny systémy managementu životního prostředí a certifikovány podle mezinárodně uznávaných ekologických standardů ISO 14001. Našim angažovaným spolupracovníkům, kteří jsou pověřeni tématy životního prostředí vděčíme za to, že se díky školení a informacím u pracovníků koncernu na široké úrovni vyvinulo pozitivní vědomí v oblasti životního prostředí.

Představenstvo se ve své sociální povinnosti zaměstnancům a ze své podnikatelské zodpovědnosti zavázalo k jednání, které je dlouhodobě orientováno na ochranu životního prostředí.

 • Odpovědnost za životní prostředí jako podnikatelské pravidlo jednání
 • Plynulé snižování provozního působení na životní prostředí
 • Výrobky a výroba šetřící zdroje a energii
 • Zavedení a udržení systémů managementu životního prostředí
 • Podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí spolupracovníků
 • Vývoj zaopatření a opatření v případě nouze
 • Připravenost k veřejnému dialogu

Kontakty

Joachim Kühner

Rheinmetall Automotive AG
Karl-Schmidt-Straße 2-8
74172 Neckarsulm GermanyTelefon: +49 7132 33-0Fax: +49 7132 33-52851E-Mail
Použití cookie a ochrana údajů

Pro optimální vytvoření a neustálé vylepšování svých webových stránek a ke statistickým účelům požívá Rheinmetall Automotive na vašem přístroji soubory cookie. Zde najdete podrobnější informace o použití souborů cookie, naše impressum a také pokyny o ochraně dat.

Kliknutím na „OK“ potvrdíte, že jste vzali na vědomí upozornění o použití souborů cookie, prohlášení o ochraně dat a impressum. Své nastavení souborů cookie pro tuto webovou stránku můžete kdykoliv také změnit.

Nastavení soukromí

Přehledné informace o ochraně údajů jsou pro nás velmi důležité. Na našich stránkách získáte přesné informace o volitelných nastaveních a jejich účinku. Vaše zvolené nastavení můžete kdykoliv měnit. Bez ohledu na zvolené nastavení nebudeme shromažďovat informace týkající se Vás jako osoby (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích). O vymazání souborů cookie se informujte ve funkci nápovědy svého prohlížecího programu. Podrobnější informace viz Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Nastavení svého soukromí změníte kliknutím na příslušná tlačítka

Nutné

Soubory cookie nutné pro systém zajišťují správnou funkci webové stránky. Bez těchto souborů cookie může docházet k chybné funkci nebo chybovým hlášením.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat nastavení, která jste na této stránce provedli

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Komfort

Tyto soubory cookie usnadňují pohodlnou návštěvu webové stránky a ukládají příkladná nastavení, abyste tato nemuseli opětovně provádět při každé návštěvě stránky.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Statistika

Statistické soubory cookie nám umožňují anonymně, bez shromažďování informací o Vaší osobě, provádět vyhodnocení o použití naší webové stránky. Díky tomu máme možnost měřit výnosnost stránky a tuto neustále vylepšovat, abychom Vám nabízeli její lepší použití.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Nastavení do-not-track (DNT) Vašeho prohlížecího programu samozřejmě a zásadně respektujeme. V takovém případě se soubory tracking cookie nepoužívají a nejsou načítány funkce tracking.