Informace o ochraně údajů při žádosti o místo u společnosti Rheinmetall Group

Ochrana vašich osobních údajů a dodržování platných předpisů na ochranu údajů je pro nás velmi důležitá. Dále vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů v rámci vaši žádosti o místo a účasti v náborovém procesu společnosti Rheinmetall. V závislosti na vašem výběru a s ohledem na poskytnutí vašich osobních údajů vás proto prosíme, abyste vzali na vědomí níže uvedené pokyny týkající se ochrany údajů.

Vaše osobní údaje budeme dále zpracovávat v těchto případech:

 • Žádosti, které se k nám dostanou poštou, nelze přijímat a tyto budou zlikvidovány v souladu s ochranou údajů
 • Pokud nám je poskytnete na našich kariérních stránkách Rheinmetall prostřednictvím systému správy uchazečů
 • Pokud nám je poskytnete pro program vazby talentů (např. při záznamu do našeho fondu talentů)
 • Při případném doplnění vašich podkladů uchazeče z vaší strany

Výjimka: Pokud by ze zdravotních důvodů nebylo možné, abyste obsloužili systém správy uchazečů, můžete se dotazem na přiloženou e-mailovou adresu informovat o možnostech podávání žádostí u společnosti Rheinmetall:

ksbv(at)rheinmetall.com

Při podání žádosti s uvedením vašich osobních údajů mají zaměstnanci společnosti Rheinmetall, kteří jsou involvováni v náborovém procesu, v potřebném rozsahu přístup k vašim údajům. Vaše osobní údaje jsou přístupné příslušným osobám v koncernu Rheinmetall, které odpovídají za personál a budou v jednotlivých případech poskytnuty vedoucím pracovníkům. K tomu může v rámci odborného řízení dojít také ze strany vedoucích pracovníků jiných společností koncernu. Odborné řízení znamená, že určitá témata (např. dodržování, bezpečnost koncernu, pracovní právo, náborové centrum) jsou v celém koncernu specificky pro obor shrnuta pod jednotným vedením. Proto je možné, že budete podle vypsaného místa zaměstnání u jedné společnosti, váš vedoucí pracovník je však zaměstnán u jiné společnosti.

V závislosti na vašem výběru mohou být vaše údaje na žádosti o zaměstnání zohledněny také mimo konkrétní vypsané místo pro další místa v rámci koncernu Rheinmetall.

Pokud budeme chtít vaši žádost zohlednit při procesu obsazení jiného místa, budeme vás v takovém případě kontaktovat a prostřednictvím e-mailu si vyžádáme váš souhlas. Bez udělení souhlasu nebudou vaše podklady uchazeče dále předány.

Pokud by se výrazně změnil účel nebo způsob zpracování vašich osobních údajů, pak budeme tuto informaci včas aktualizovat a budeme vás o těchto změnách informovat.

Verze 1.2, Düsseldorf, 08.04.2019

(Zde najdete kompletní znění informací o ochraně údajů pro žadatele a žadatelky o místo.)

 

Použití cookie a ochrana údajů

Pro optimální vytvoření a neustálé vylepšování svých webových stránek a ke statistickým účelům požívá Rheinmetall Automotive na vašem přístroji soubory cookie. Zde najdete podrobnější informace o použití souborů cookie, naše impressum a také pokyny o ochraně dat.

Kliknutím na „OK“ potvrdíte, že jste vzali na vědomí upozornění o použití souborů cookie, prohlášení o ochraně dat a impressum. Své nastavení souborů cookie pro tuto webovou stránku můžete kdykoliv také změnit.

Nastavení soukromí

Přehledné informace o ochraně údajů jsou pro nás velmi důležité. Na našich stránkách získáte přesné informace o volitelných nastaveních a jejich účinku. Vaše zvolené nastavení můžete kdykoliv měnit. Bez ohledu na zvolené nastavení nebudeme shromažďovat informace týkající se Vás jako osoby (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích). O vymazání souborů cookie se informujte ve funkci nápovědy svého prohlížecího programu. Podrobnější informace viz Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Nastavení svého soukromí změníte kliknutím na příslušná tlačítka

Nutné

Soubory cookie nutné pro systém zajišťují správnou funkci webové stránky. Bez těchto souborů cookie může docházet k chybné funkci nebo chybovým hlášením.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat nastavení, která jste na této stránce provedli

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Komfort

Tyto soubory cookie usnadňují pohodlnou návštěvu webové stránky a ukládají příkladná nastavení, abyste tato nemuseli opětovně provádět při každé návštěvě stránky.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.
 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Statistika

Statistické soubory cookie nám umožňují anonymně, bez shromažďování informací o Vaší osobě, provádět vyhodnocení o použití naší webové stránky. Díky tomu máme možnost měřit výnosnost stránky a tuto neustále vylepšovat, abychom Vám nabízeli její lepší použití.

Tato webová stránka bude:

 • ukládat soubory cookie nutné pro systém
 • ukládat Vaše nastavení, jako např. výběr jazyka nebo cookie banner, abyste tato nastavení nemuseli provádět opětovně.
 • anonymně vyhodnocovat návštěvy a provádět zpětná opatření pro optimalizaci naší webové stránky.

Tato webová stránka nebude při tomto nastavení nikdy:

 • shromažďovat informace o Vaší osobě (výjimka, pokud jste výslovně zadali své údaje, např. v kontaktních formulářích)

Nastavení do-not-track (DNT) Vašeho prohlížecího programu samozřejmě a zásadně respektujeme. V takovém případě se soubory tracking cookie nepoužívají a nejsou načítány funkce tracking.